Laster inn bilder
 • 20112016_202319.jpg
 • 30042018_182215.jpg
 • 20112016_204421.jpg
 • 20112016_204203.jpg
 • 20112016_204009.jpg
 • 20112016_202154.jpg
 • 20112016_202121.jpg
 • 20112016_204112.jpg
 • 20112016_205008.jpg
 • 20112016_202404.jpg
 • 20112016_204039.jpg
Tjøme Næringsforening endrer navn
02.05.2018

På årsmøtet 20. april ble det enstemmig vedtatt at Tjøme Næringsforening skulle endre navn til Færder Næringsforening.


Hva er Færder Næringsforening?
• Færder Næringsforening (FNF) er en interesseorganisasjon for bedrifter i alle bransjer i Færder Kommune.
• FNF er et talerør for medlemmene i Færder Kommune uavhengig av bransje.
• FNF stiller opp for og støtter medlemmene i vanskelige saker overfor Færder Kommune.
• FNF oppgave er å stille kritiske spørsmål, ta opp saker som berører medlemmene og være politisk uavhengig.
• Medlemmene betaler for medlemskapet.


Aktuelle saker FNF har jobbet med i den siste tiden:
• Byggenæringen
• Søndagsåpent
• Bevare arbeidsplasser
• Sentrumsbygget på Tjøme
• Markedsføring
• FNF markedsfører medlemmene i et bransjeregister som har blitt distribuert til samtlige hytter og husstander i Tjøme Kommune.
• Aktiviteter
• FNF tar initiativ til og bidrar til at man i gjennomfører forskjellige aktiviteter i Færder Kommune
• Verdens Ende øl


Velkommen til nye medlemmer i 2018
Færder Næringsforening er en næringsforening for hele Færder. Vi ønsker nye medlemmer fra hele Færder Kommune velkommen.

Tjøme Næringsforening endrer navn
02.05.2018
På årsmøtet 20. april ble det enstemmig vedtatt at Tjøme Næringsforening skulle endre navn til Færder Næringsforening....
Les mer
Verdens første til helautomatisk klipping
04.05.2016
På Tjøme Golfbane klippes I alt 110 mål av 24 robotklippere. 20000 meter ytterkabel er lagt, og 1100 meter jordkabel e...
Les mer